Çölyakmı? İntoleransmı? | Körfez Gazetesi
Sur Yapı’ya büyük talep

Sur Yapı’ya büyük talep

Özel yüzücüler kulaç attı

Özel yüzücüler kulaç attı

Osmanlıspor’a yenilmememiz lazım

Osmanlıspor’a yenilmememiz lazım

Enerjide AKILLI tüketim dönemi

Enerjide AKILLI tüketim dönemi

Gözaltına alınanlar serbest bırakılsın

Gözaltına alınanlar serbest bırakılsın

Çölyakmı? İntoleransmı?
 • Betul AyYılmaz
  • Betul Ay Yılmaz
  • info@betulayyilmaz.com
  • 11 Eylül 2017 - 15:56:13

 

 

Toplumun %99′ u çölyakhastasımı?Son zamanlardakimesorsanızçölyaklıolduğunuiddiaediyorya da duyduklarındanyolaçıkaraköyleolduğunuzannediyor.Tümbumuhabbetlerişaşırarakizliyorvedinliyorum.Toplumdabulaşıcıbirhastalıkgibialgılanan, her geçengünartanbugörülmesıklığınave hasta yoğunluğunadiyetisyenolmasamazkaldı ben de inanacağım. Bugün size kafalarıallakbullakettiğinigördüğüm, birbirinekarıştırılanikikavramdan, dahadoğrusuhastalıktanbahsedeceğim.İzlediğimkadarıylatoplumumuzdaçölyakve gluten intoleransıtanımları ne yazıkkibirbirinegeçmişdurumdaveherkesbirbirineteşhiskoyup, onuyeme, bunu ye, sendeşuvar der vaziyette.Gelin her ikihastalığıbirbirindenayıralımveetrafımızdakiinsanları da paniğesevketmedenbukonudabilinçlendirmeyeçalışalım.İntoleranslarahastalıkdemekçokdoğrudeğilaslında.İntoleranslaradahaçok, hastalıklarayolaçansemptomlarbütünügibibakabiliriz. Dilersenizbuikikavramımaddemaddeinceleyelim.Esasında ne kadarfarklıolduklarınısiz de göreceksiniz.

 

Çölyaknedir?

 • ÇölyakHastalığıincebağırsağın, gluten adlıproteinekarşı ÖMÜR BOYU SÜREN ve KRONİKLEŞEN alerjisidir.
 • Glutenioluşturanproteinlerçözünülebilirliklerinegöreikigrubaayrılır.Çözünülebilirolan GLİADİN veçözünemeyenGLUTENİNdir.
 • Çölyakhastalığısıklıklaerkenyaşgrubundayada engeçortayaşgrubundaortayaçıkar.
 • Toplumumuzun %4-6′ sınıetkileyenbirhastalıkdurumundadır (fakatherkeskendiniçölyaksanıyorya da komşukomşuyaçölyakteşhisikoyuyor).
 • Buğday, arpa, çavdarveyulafgibitahıllar gluten proteiniiçerir.Hastalarbubesinleriyediklerindesindiremezvehattaenerjimetabolizmasındakarbonhidratkaynağıolarak bile kullanamazlar.
 • Çölyakhastalığındaciddigelişimgeriliğive kilo kaybıgörülür.
 • Karbonhidratsindirimindekibubozulukveemilimprobleminedeniylehastalıktespitedilip de diyetedoğrualternatifkarbonhidrateklemesiyapılmadanhemenöncekişilerdekonsantrasyonvealgıbozukluğu, enerjimetabolizmasındagerilemegörülür.
 • Çölyak gluten enteropatisiadıile de bilinenincebarsakyüzeyindekibesinlerinemiliminearacılıkeden villus denilenyapıdakigeridönüşümsüzhasarlanmaya da düzleşmeilekarakterizebirincebarsakhastalığıdır.
 • Buğdayyiyinceşişmek, deridöküntüsüya da sindirimproblemleritekbaşınaçölyakhastasıolduğunuzugöstermez.
 • Çölyakhastalığınıntanısıhiç de öylekolaydeğildir, mutlakabirgastroenterologyardımıalınmalıdır, sonkararincebarsakbiyopsisigerektirir.
 • Çölyakhastalığındabubesinlerdiyettençıkarılır; buğday, çavdar, arpa, yulaf, bulgur, irmik.
 • Çölyakhastaları spelt ya da karabuğdaygibibuğdayıngenetikolarakfarklıtürlerinitolareedebilirler.

 

Gelelim gluten intoleransına…

 

 

Gluten İntoleransınedir?

 

 • Gluten intoleransı, gluten hassasiyetiya da non celliacyaniçölyakolmayanhassasiyetolarak da bilinir. Bu isimbenzerliğivesemptomlarınbirbirineyakınlığınedeniile de çölyakhastalığıilesıklıklakarıştırılır.
 • İntoleranslar her yaşgrubundaortayaçıkabilir.
 • Toplumunbirkısmınıetkilemektedir.SezaryendoğumlarveGDOluyiyeceklerdensonrayaygınolarakgörülmeyebaşlanmıştır.
 • Gluten intoleransında da tıpkıçölyakhastalığındakigibiarpa, yulaf, buğday, çavdargibitahıllartüketildiğindevücuttabirtakımsemptomlarortayaçıkar.
 • Çölyaklıhastalarınaksine, gıdaintoleransıolankişilerinbirkısmınınyulafıtolareedebildikleribildirilmiştir.
 • Dikkatliincelendiğinde gluten intoleranslarınınçölyakhastalığındanciddibirbiçimdefarklıolduğugörülmektedir.

 

 • Çölyakhastalığındakigibibarsakvilluslarınınhastalığı, gelişimgeriliğiya da karındaönedoğrufırlakbirşişkinlikgörülmez.
 • Gluten hassasiyetiçölyakhastalığıgibiömürboyusürmez.
 • Tanıda gıdaintoleranstestlerikullanılırveIg G proteininin alt fraksiyonlarınabakılır.
 • Vücuttayüksekdüzeyantikorsalınımınasebepolanbesinlerhastanındiyetinden KISA BİR SÜRELİĞİNE çıkarılır.
 • Gluten hassasiyeti, çölyakhastalığıgibi KRONİKLEŞMEZ, kısasüreliyani AKUTTUR.
 • Gıdaintoleranslarındasadeceilgilitahıldiyettençıkarılır.

 

 

HER İKİ DURUM İÇİN DE BİLİNMESİ GEREKEN GLUTEN İÇERMEYEN TAHIL TÜRLERİ; Kara buğday, mısır, amaranth, ararot, pirinç, soya, mısır, patates, keçiboynuzuya da kurubakliyatlardanyapılmışunlar, safmısırtortillaları, kinoa, tapyokadır.

Görüldüğügibibirkişiyesençölyakhastasısındemekçok da kolayvedoğrubiryaklaşımdeğildir.Diyetinizlevedolayısıylasağlığınızlailgilibudenliönemlivesertdeğişikliklerdelütfentekbaşınızaharaketetmeyin, ettirmeyin. Profesyonelolmayanağızlardan her duyduğunuzudoğrukabuletmeyin. Herşeydenönemlisitoplumupaniğesevketmeyin.Eksikbilgilerleinsanlarınhayatınıkarartmayakimseninhakkıolmadığınıdüşünüyorum.Umarımyeterinceaydınlatıcıolmuştur.Herkesesağlıklı, bilinçligünlerdilerim.

 • Etiketler
 • Yorumla
 • Yorumlar
  • Sülbiye Şahinler
  • 26 Eylül 2017 - 01:24:54
  • Merhaba,
   16 yıl önce kızıma tanı konulması ile tanıştığım ÇÖLYAK hastalığı ve bu hastalığın bir başka şekli olan GLUTEN İNTOLERANSI’na köşenizde yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Her ikisi farklı olsa da yaşanan sıkıntılarımız ortak. Bu amaçla çölyak dernekleri çeşitli faaliyetlerle bu sorunlara dikkat çekmektedir. Bu duyarlılıkla yazınızı okudum . GLUTENSİZ BESLENME ile ilgili yazılarınızı da okumak dileğiyle, saygılar.

ARŞİV
Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz